System do monitoringu parametrów pracy w pomieszczeniach czystych FMS (Facility Monitoring System)
system monitoringu parametrów pracy
Monitoring parametrów pracy w pomieszczeniach – System TSI FMS jest zaawansowany oraz niezawodny. Przede wszystkim posiada przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do monitorowania wszystkich niezbędnych parametrów w pomieszczeniu typu clean-room. Program charakteryzuje się niezwykle rozbudowaną architekturą. Dostępna w ramach systemu baza danych oraz możliwość korzystania z kopi zapasowych (opcja Buddy) i dodatkowych modułów awaryjnego, zapewniają bezpieczeństwo i spójność danych.
system fms

System obsługuje kilkanaście różnych typów sygnałów wejściowych:

– liczniki cząstek (również większość urządzeń oferowanych przez innych producentów niż TSI Inc.)

– temperatura / wilgotność,

– różnicy ciśnień,

– prędkość powietrza

– czujników PT100,

– każde urządzenie, które ma liniowe wyjście analogowe

Jednocześnie przy użyciu programu FMS możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz natychmiastowe zaalarmowanie odpowiednich osób w wybrany sposób (sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, powiadomienia SMS, e-mail, telefonicznie)

system pomiarów pomieszczenia czyste

System FMS pozwala na ciągły nadzór nad wszystkim procesami mającymi miejsce w pomieszczeniu czystym.
Spełnia wszystkie wytyczne dotyczące przepisów związanych z standardami GMP:
– pełna zgodność z GAMP®
– zgodność z częścią 21 CFR Part 11
Program FMS pozwala na łatwe i szybkie generowanie raportów przez zidentyfikowanego użytkownika, jednocześnie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo eksportowanych danych.

Zastosowanie:
– w przemyśle farmaceutycznym,
– w przemyśle produkującym półprzewodniki,
– produkcja leków w aptece,
– laboratoria biotechnologiczne,
– laboratoria hodowli komórek i tkanek,
– laboratoria biotechnologi komórek macierzystych
– banki tkanek,
– centra krwiodawstwa,
– sale operacyjne,
– laboratoria przyszpitalne,
– sale chorych.

ULOTKA URZĄDZENIA (w języku angielskim)

Strona Producenta